วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ให้บุคลากรในองค์กรร่วมกันรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ภายใต้ “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ตามนโยบายของกรมเจ้าท่า ที่รณรงค์ให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมรักษ์โลก

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin