วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง ตลอดจนอุปกรณ์ชูชีพ ประจำเรือ/แพ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับใช้งานก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ แก้วลา ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายทิวากร แถววิชา เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการ นางซ้อนกลิ่น อยู่สุข เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และนายบัญชา อยู่สุข นายท้ายเรือกลลำน้ำ ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง ตลอดจนอุปกรณ์ชูชีพ ประจำเรือ/แพ เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับใช้งานก่อนช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำแก่ผู้ประกอบการเจ้าของเรือ/แพ

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin