วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดชุดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และตรวจตราความปลอดภัยท่าเรือและเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย จัดชุดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และตรวจตราความปลอดภัยท่าเรือและเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562 ตามท่าเรือสถานที่ท่องเที่ยว ประกอบด้วย
– แม่น้ำโขง บริเวณท่าเรือโดยสารท่องเที่ยว สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
แม่น้ำโขง บริเวณท่าเรือเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
– แม่น้ำกก พื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงราย
– กว้านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin