วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อเตรียมการเข้มงวดในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยทางน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาขอนแก่น ได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงาน เพื่อเตรียมการเข้มงวดในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความปลอดภัยทางน้ำในวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติประจำพื้นที่ที่ละ 2 นาย ดังนี้
1.บางแสน 2 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
2.พัทยา 2 ต.หนองกุงเซิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
3.วัดสว่างวารี ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัยจ.มหาสารคาม
โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำในพื้นที่

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin