วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่ตรวจตรา ปราบปรามก่อนเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ จัดเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติหน้าที่ตรวจตรา ปราบปรามก่อนเทศกาลลอยกระทง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ออกตรวจท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดกระบี่ 1) ท่าเทียบเรือโดยสารสวนสาธารณะธารา 2) ท่าเทียบเรือโดยสารกระบี่ มารีนน่า 3) ท่าเทียบเรือเจ้าฟ้า 4) ท่าเทียบเรือบริเวณลานปูดำ 5) ท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ (คลองจิหลาด) -ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของท่าเทียบเรือ -ไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดทั่วบริเวณท่าเทียบเรือ -แจ้งมาตรการของกรมเจ้าท่า ให้ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเคร่งครัด -ตรวจสอบและแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต (LSA) ให้ถูกต้องเหมาะสม และพร้อมใช้งาน

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin