วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เชิญเจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ เรือโดยสาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฯเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อบูรณาการในการทำงานในด้านความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทางน้ำฯ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเทียบเรือฯ และจุดปล่อยเรือ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านกล่อง (CCTV)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เชิญเจ้าของเรือ ผู้ประกอบการ เรือโดยสาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องฯเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อบูรณาการในการทำงานในด้านความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวทางน้ำฯ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเทียบเรือฯ และจุดปล่อยเรือ ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านกล่อง (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรือฯ เข้าสู่ระบบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย เพื่อสามารถกำกับดูแล และยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณท่าเทียบเรือ จุดปล่อยเรือได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น(มาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ) ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย “ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย คนปลอดภัย”

วันที่:07 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin