วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบหมายให้นายศรีอนันต์ พุ่มเกื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานตรวจการ ออกตรวจความปลอดภัยเพื่อรองรับเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง มอบหมายให้นายศรีอนันต์ พุ่มเกื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานตรวจการ ออกตรวจความปลอดภัยเพื่อรองรับเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 บริเวณกะพังสุรินทร์ อ.เมือง , วัดท่าจีน อ.เมือง, ท่าเทียบเรือ อบต.บางเป้า อ.กันตัง พร้อมทีม อบต.บางเป้า และท่าเทียบเรือกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง พร้อมศูนย์ความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือกันตัง ซึ่งทุกปีจะเป็นจุดที่ประชาชนมาลอยกระทงเป็นจำนวนมาก

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin