วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. กรมเจ้าท่า โดยเรือเอก อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่ออกตรวจท่าเทียบเรือเซนจูรี่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. กรมเจ้าท่า โดยเรือเอก อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เดินทางไปออกตรวจท่าเทียบเรือเซนจูรี่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีเรือบรรทุกสินค้ากะลาปาล์มเข้าเทียบท่าและขนถ่ายสินค้ากะลาปาล์ม เพื่อตรวจสอบและหามาตราการในการป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5 ตามนโยบายหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งจากการตรวจสบอท่าเทียบเรือและเจ้าของสินค้าได้มีการป้องกันด้วยวิธีการ ดังนี้
1. บริเวณหน้าท่าเทียบเรือ – เรือบรรทุกสินค้ามีการปิดระวาง และเปิดระวางเฉพาะสินค้าที่ทำการ discharge – รถบรรทุกที่รับสินค้า มีการคลุมผ้าใบเพื่อป้องกันสินค้าฟุ้งกระจาย – มีคนงานคอยฉีดน้ำบริเวณพื้นเพื่อไล่ฝุ่นละออง และรักษาความสะอาด
2. บริเวณพื้นที่หลังท่าเทียบเรือ บริเวณลานกองสินค้า – มีการติดตั้ง sprinker เพื่อฉีดน้ำป้องกันฝุ่นละอองและรักษาอุณหภูมิของสินค้า
ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้มีการเพิ่มเติมคนงานเพื่อฉีดละอองน้ำป้องกันฝุ่นละออง เพิ่มเติมบริเวณลานชั่งสินค้าและถนนหลังท่าเทียบเรือ เพื่อให้การป้องกันและลดฝุ่นละอองอีกด้วย

วันที่:08 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin