วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. กรมเจ้าท่า โดยนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายมาโนช สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และปลัดอำเภอดำเนินสะดวก ได้ตรวจสอบเรือโดยสารที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

กรมเจ้าท่า โดยนายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
3 พร้อมด้วย นายมาโนช สรังษี
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม สำนักงานควบคุมมลพิษ
อำเภอดำเนินสะดวก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปลัดอำเภอดำเนินสะดวก บูรณาการตรวจสอบเรือโดยสารบริเวณตลาดน้ำดำเนินสะดวก
 พบว่าเรือโดยสารส่วนใหญ่ไม่มีการปล่อยควันเกินมาตรฐานที่กำหนด
ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง
PM 2.5
เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ ได้กำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัย อาทิ การจัดเตรียมเสื้อชูชีพที่ได้มาตรฐานของกรมเจ้าท่า
ผู้ควบคุมเรือ ต้องควบคุมเรือตามความเร็วที่เจ้าท่ากำหนด การลดมลภาวะทางเสียง เช่น
ความดังของเครื่องยนต์เรือ และได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลความสะอาด
และไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ทั้งจากคนผู้ควบคุมเรือ คนประจำเรือ หรือประชาชน เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นการปลูกจิตสำนึกในการดูแลลำแม่น้ำสาธารณะร่วมกันอีกด้วย

วันที่:08 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin