วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราเตรียมความพร้อมก่อนวันลอยกระทง พ.ศ. 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้นางสาวพรหมภรณ์ ทองคละ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมด้วยนางสุนิสา กาลพัฒน์ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตราเตรียมความพร้อมก่อนวันลอยกระทง พ.ศ. 2562 เพื่อดูแลความพร้อมด้านความปลอดภัยของท่าเทียบเรือต่าง ๆ รวมถึงบริเวณริมแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นจุดลอยกระทงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และประชาสัมพันธ์ให้ชาวเรือทราบเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 21

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin