วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการสนธิกำลังกับ ป้องกันจังหวัดพังงา สาธารณสุขจังหวัดพังงา ปภ.จังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำพังงา อบจ.พังงา อบต.เกาะปันหยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อยและซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติ เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมบูรณาการสนธิกำลังกับ ป้องกันจังหวัดพังงา สาธารณสุขจังหวัดพังงา ปภ.จังหวัดพังงา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำพังงา อบจ.พังงา อบต.เกาะปันหยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อยและซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติ เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลวันลอยกระทง ปี 2562 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดพังงา โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานให้โอวาท และปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเรือตรวจการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าเทียบเรือท่ากลาง บ.ท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 58

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin