วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม นายมานพ เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ ประชุมผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:00 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม นายมานพ เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ ประชุมผู้แทนผู้ประกอบการท่าเทียบเรือ บริษัท Shell ประเทศไทย จำกัด สาขาสมุทรสงคราม, บริษัท PTG เอ็นเนอยี จำกัด( มหาชน)และบริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ไฟร์ซัน พาราไดซ์ จำกัด บริษัท รวมมิตรด๊อกยาทร์ จำกัด บริษัท ซีเอสโอดีวอรลอฟเมนทร์ จำกัด รวม 6 ท่า เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเชื่อมโยงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเรือ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการด้านความความปลอดภัยบริเวณท่าเรือ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 29

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin