วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ออกตรวจท่าเทียบเรือเพื่อตรวจสอบและหามาตราการในการป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5

ตามที่กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน นั้น วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด พร้อมด้วยนางโสภาภรณ์ แก้ววงษ์ไหม นักวิชาการขนส่งชำนาญการ นายสโรช เถาวศิริ เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ออกตรวจท่าเทียบเรือกรมหลวงชุมพรฯ ท่าเรือเฟอร์รี่เซ็นเตอร์พ้อยท์ และท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ เพื่อตรวจสอบและหามาตราการในการป้องกันและลดฝุ่น PM 2.5 โดยจากการตรวจสอบทางเรือและท่าเทียบเรือไม่มีการปล่อยควันเกินมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งดำเนินการตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน ทั้งนี้ นายวิระฉัตร ลีละกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ได้กำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยของท่าเรือ ของคน ของเรือ และเรื่องลดมลภาวะทางเสียง เช่นความดังของเครื่องยนต์อีกด้วย 

วันที่:09 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

ภาพกิจกรรม