วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ตรวจปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เรือโดยสารระหว่างประเทศ ที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ตามที่กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดย นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่าได้ให้ความสำคัญและกำชับ กำกับ ควบคุม ด้วยนั้น

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-09.15 น. นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล พร้อมด้วย นายพชร เผ่าพานิชย์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ และพนักงานประจำท่าเรือตำมะลัง ได้ตรวจสอบเรือโดยสารระหว่างประเทศ ตำมะลัง-ลังกาวี ที่ท่าเทียบเรือตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้
1.ไม่มีการปล่อยควันเกินมาตรฐานที่กำหนด
2.ได้กำชับเรื่องมาตรการความปลอดภัยทางทะเล ทางน้ำ และทำการตรวจสอบเอกสารคนประจำเรือ เอกสารอุปกรณ์ประจำเรือ เครื่องช่วยชีวิต แพชูชีพ มีจำนวน 4 แพ แพละ 65 คน ซึ่งเรือสามารถบรรทุกคนโดยสารสูงสุด 209 คน คนประจำเรือ 9 คน จึงมีขีดความสามารถและรองรับด้านความปลอดภัย 
3.การเดินเรือเข้าออกจากท่าในอัตราเดินเบา 3-5 น็อต
4.การตรวจสอบมลภาวะทางเสียง เช่น ความดังของเครื่องยนต์เรือ ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากกัปตันเรือ นายเรือและผู้ควบคุมเรือ
5.การตรวจสอบความแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัยของท่าเรือ การเทียบท่าเรือ ยางกันกระแทกหน้าท่า
6.การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ช่วยขึ้นลง สะพานทางเดิน ที่แข็งแรง ไม่ชำรุด มีราวกันตก พร้อมใช้งาน
7.โครงสร้างเรือทางกายภาพ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

วันที่:09 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

ภาพกิจกรรม