วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่่กรมเจ้าท่า ส่วนกลาง (สำนักมาตรฐานเรือ) และส่วนภูมิภาค รวม 4 นาย ปฏิบัติภาระกิจให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ Tokyo MOU : Port State Control Exchange Programme

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ส่งนายสุรศักดิ์ แจ้งจุล เจ้าพนักงานตรวจเรือชำนาญการปฏิบัติภาระกิจให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ Tokyo MOU : Port State Control Exchange Programme ระหว่างประเทศไทยและประเทศชิลี โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าทั้งส่วนกลาง (สำนักมาตรฐานเรือ) และส่วนภูมิภาค รวม 4 นาย และ PSCO จากประเทศชิลี 1 นาย ร่วมปฏิบัติภาระกิจตรวจเรือเดินต่างประเทศ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 7-18 ตุลาคม 2562 รวมระยะเวลา 2 สัปดาห์

วันที่:09 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

ภาพกิจกรรม