วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสมุทรสงคราม ร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. นายฐาปกรณ์ บุญเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายมานพ เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ และนายวัชรินทร์ ศรีสุเทพ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วยเหลือกรณีถนนชายตลิ่งริมคลองแม่กลองพังทลาย ณ ศาลาการเปรียญวัดน้อยแสงจันทร์

วันที่:09 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin