วันที่1 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชฐ สุดเดือน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย มอบหมายให้นายประดับ ไพรสุวรรณ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจท่าเรือต่างๆ

วันที่1 พฤศจิกายน 2562 นายพิเชฐ สุดเดือน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย มอบหมายให้นายประดับ ไพรสุวรรณ เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจท่าเรือต่างๆ เช่น ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ท่าเรือลมพระยาหน้าทอน ท่าเรือท้องกรูด และเรือนำเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง ในช่วงก่อนเทศกาลลอยกระทง ปี 2562 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จึงให้เจ้าของเรือ,นายท้ายเรือ ปฏิบัติตามกฏหมายฯตาม พ.ร.บ.การเดินเรือฯ และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจากใบอนุญาตใช้เรือฯ -ก่อนเรือออกผู้โดยสารต้องสวมเสื้อชูชีพทุกครั้ง -เจ้าของต้องตรวจความพร้อมของเรือ และอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย (พร้อมใช้งาน) -นายท้ายเรือฯ ห้ามดื่มของมึนเมาโดยเด็ดขาด

วันที่:01 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: