ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกร่องน้ำกระบี่

   วันที่ 18 ตุลาคม
25
62 กรมเจ้าท่าโดยเรือ เจ้าท่า ข.
8  ร่วมกับศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
3 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกร่องน้ำกระบี่
(ร่องนอก) จังหวัดกระบี่ มีขนาดความยาว 16.5 กิโลเมตร
กว้าง
80 – 195 เมตร ลึก 5 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุดตามแผนการปฏิบัติงานปี
งป.63 มีแผนเปิดหน่วยขุดลอกโดยเรือเจ้าท่า ข.8 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนวัสดุขุดลอกตามแผนการปฏิบัติงาน
470,400 ลูกบาศก์เมตรได้จัดประชาสัมพันธ์โครงการก่อนเริ่มปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่ม
บริษัทเรือท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการเรือสินค้า,เรือประมงและส่วนราชการในพื้นที่เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะตลอดจนปัญหาต่างๆจากผู้เกี่ยวข้องนำมาเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่:18 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin