สพบ.6 รายงานผลการขุดลอกร่องน้ำบางโหลง จ.ชุมพร

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 6 กรมเจ้าท่า โดย นายประทีป นิภัสตรา นายช่างขุดลอกชำนาญงาน หัวหน้าหน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบางโหลง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดหน่วยฯวันที่28สิงหาคม 2562 ผลงาน ณ.วันที่ 27ตุลาคม2562ขุดลอกได้ระยะทาง 580 เมตร (ระยะทางทั้งหมด 650 เมตร) ขุดได้ปริมาณดิน 50983.94 ลบ.ม.ขุดเพื่อขนย้ายดิน 8,100ลบ.ม. รวมขุดได้ปริมาณดินทั้งสิ้น 59083.94 ลบ.ม.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามแผนงานเรือประมงสามารถเข้าออกได้อย่างปลอดภัยและได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์สำรวจความพึงพอใจหลังขุด ประชาชนผู้ใช้ร่องน้ำพอใจ 100% ปิดหน่วยวันที่27 ต.ค.2562 

___________________________________ 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 
โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285 E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin