สพบ.6 รายงานผลการขุดลอกร่องน้ำทุ่งมหา จ.ชุมพร

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ ที่ 6 กรมเจ้าท่า โดย  นายจักรพันธ์ บุญศรี  ผสบ.6 หัวหน้าหน่วยปฎิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งมหา อ.ปะทิว   จังหวัดชุมพร เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562ผลงาน ณ.วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ขุดลอกได้ระยะทาง 1,200 เมตรเนื้อดิน 44,316 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 92.30% ( ระยะทาง 1,300 เมตร เนื้อดินตามแผนงาน 40,000 ลบ.ม)
___________________________________
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม  
โทรศัพท์ 02-233-1311 ต่อ 280 หรือ 285  
E-Mail : Pr@md.go.th
Facebook : กรมเจ้าท่า 
เว็บไซต์: www.md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: