สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)

 

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2551
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2555
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2556
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

วันที่:02 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 191

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin