สรุปผลการสัมมนาเรื่อง การประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

09. สรุปผลการสัมมนาเรื่อง การประเมินผลกระทบการปฏิบัติภารกิจภาครัฐ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วันที่:29 สิงหาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 86

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin