สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เพื่อตรวจติดตามงานขุดลอก โครงการขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
7 โดยนายพิศิษฐ์ ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
7  พร้อมเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)เพื่อตรวจติดตามงานขุดลอก
โครงการขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน บริเวณบ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอนุสรณ์ ยุคเจริญทรัพย์  ผู้ควบคุมงาน ได้กล่าวรายงานรายละเอียดโครงการ จากนั้นคณะ
สทนช. ได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามพร้อมขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์ซึ่งประชาชนรู้สึกพึงพอใจที่กรมเจ้าท่ามาขุดลอกในพื้นที่และเสนอแนะให้หลังจากการขุดลอกควรสร้างฝายน้ำล้นเพื่อยกระดับน้ำให้สามารถใช้น้ำได้ตลอดทั้งปี
และมีความต้องการเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาน้ำไหลกัดเซาะตลิ่งที่ยั่งยืนต่อไป

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: