สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 รายงานผลการขุดลอกร่องน้ำบางขุนไทร จ.เพชรบุรี

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
กรมเจ้าท่าโดย นายประสิทธิ์ หนูขาว นายช่างขุดลอกชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบางขุนไทร จังหวัดเพชรบุรี เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกวันที่
11 สิงหาคม 2562 ผลงาน ณ.วันที่ 18
ตุลาคม 2562 ขุดลอกได้ระยะทาง 1,400เมตร (ระยะทางทั้งหมด 1,400 เมตร) คิดเป็น 100%

 

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:92

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin