สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 รายงานผลการขุดลอกร่องน้ำบางโหลง อ.เมือง จ.ชุมพร

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
6 กรมเจ้าท่า
โดย นายประทีป นิภัสตรา นายช่างขุดลอกชำนาญงานหัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบางโหลง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพรเปิดหน่วยฯวันที่
28 สิงหาคม 2562
ผลงาน ณ.วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ขุดลอกได้ระยะทาง 580 เมตร (ระยะทางทั้งหมด 650
เมตร) คิดเป็น 89.23% วันที่ 15 – 20 ต.ค 62ทำการขุดย้ายดินได้ปริมาณดิน 3,240 ลบ.เมตร

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin