สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 รายงานผลการขุดลอกร่องน้ำทุ่งมหา อ.ปะทิว จ.ชุมพร

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
6 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ กรมเจ้าท่า โดย
นายจักรพันธ์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
6 หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุ่งมหา อ.ปะทิว จังหวัดชุมพรเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกไปเมื่อวันที่
3 กันยายน 2562 ผลงาน ณ.วันที่ 20
ตุลาคม 2562 ขุดลอกได้ระยะทาง 1,005 เมตรเนื้อดิน 33,696 ลูกบาศก์เมตร (ระยะทาง 1,300
เมตร เนื้อดินตามแผนงาน 40,000 ลบ.ม) คิดเป็น 84.24%

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin