สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 ตรวจพื้นที่แม่น้ำปิง บริเวณพื้นที่โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายพิศิษฐ์
ธุดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 7 พร้อมเจ้าหน้าที่
ตรวจพื้นที่แม่น้ำปิง
บริเวณพื้นที่โครงการจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำปิง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน เพื่อดูสภาพพื้นที่ปัจจุบัน
จากนั้นได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเตรียมข้อมูลในการรับคณะ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เพื่อตรวจติดงานขุดลอกแม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ในวันที่
24 ตุลาคม 2562
และงานขุดลอกแม่น้ำวัง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

วันที่:18 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: