สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 รายงานการขุดลอกร่องน่ำทุ่งมหา

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 โดย นายจักรพันธ์ บุญศรี ผสบ.6
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำทุงมหา
อ.ปะทิว จังหวัดชุมพร

เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกวันที่ 3 กันยายน 2562
ผลงาน ณ.วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ขุดลอกได้ระยะทาง
600 เมตร
(
จากระยะทาง 1300 เมตร) เนื้อดิน 22,896 ลูกบาศก์เมตร
คิดเป็น
57.24%

 

 

วันที่:07 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin