สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานการขุดลอก

วันที่
7 ตุลาคม 2562

 

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายประสิทธิ์ หนูขาว นายช่างขุดลอกชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบางขุนไทร
จังหวัดเพชรบุรีเปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกไปเมื่อวันที่
11
สิงหาคม
2562

ณ ปัจจุบัน วันที่
7
ตุลาคม 2562
สามารถขุดลอกได้รวมระยะทาง
1,181
เมตร (ระยะทางทั้งหมด
1,400
เมตร) คิดเป็น 84.36%

 

วันที่:07 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

ภาพกิจกรรม