สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดของ ท่าเทียบเรือ พร้อมประชุมถอดบทเรียนกรณีเรือท่องเที่ยว

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายวิวัธน์
ชิดเชิดวงศ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายนายชาญคณิต อึ้งจิตรไพศาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นายปิยะวัฒน์ ทองขาว
เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดของ  ท่าเทียบเรือรัษฎา
จังหวัดภูเก็ต เพื่อทำการเชื่อมโยงข้อมูลของท่าเรือมายังระบบกล้องวงจรปิดของ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ตามนโยบายของกรมเจ้าท่า
นอกจากนี้ ได้มอบหมาย
นายปิยะวัฒน์ ทองขาว เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม        ถอดบทเรียนกรณีเรือท่องเที่ยว
Lady D
เกิดเพลิงไหม้ในทะเล ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin