สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา มอบหมายงานทะเบียนและงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
เจ้าของเรือ
ผู้ควบคุมเรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าในการตรวจสภาพเรือก่อนต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปีในพื้นที่บริเวณอ่าวนาจอมเทียน.
จำนวน
2 หาด
ตามโซนนิ่งพื้นที่ซึ่งได้อนุญาตให้เรือเจ็ตสกีเพื่อเช่าสามารถให้บริการได้.
อันเป็นการควบคุม กำกับ
ดูแลเรือที่มีความเสี่ยงสูงต่อความปลอดภัยทางน้ำให้อยู่ในกรอบการปฏิบัติงานของพัทยาโมเดลอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้สามารถตรวจสภาพเรือที่พร้อมใช้งานได้ทั้งสิ้น จำนวน
85 ลำ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: