สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ กำกับ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดของท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดดกระบี่

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นาวาตรี
ชัยศิริ ขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ มอบหมายให้ นายพีรพล
สัจจะสกุลวงศ์ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ กำกับ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความสะอาดของท่าเทียบเรือในพื้นที่จังหวัดดกระบี่ พร้อมทั้งเน้นย้ำและขอความร่วมมือกับผู้บริหารประจำท่าฯ
ของแต่ละท่าเทียบเรือ ให้ดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่าเทียบเรือ
ให้พร้อมต่อการบริการประชาชน และนักท่องเที่ยวในทุกช่วงเวลา

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin