สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ อำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี 2562

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
จัดเตรียมเรือตรวจการณ์เจ้าท่า
220
และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 55 เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางน้ำ
ในงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาด ประจำปี
2562 ระหว่างวันที่
18-29 ตุลาคม 2562 โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
และนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการสัญจรทางน้ำ
และสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการท่าเรือต่าง ๆ ดังนี้
ท่าเรือหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน
5600 ราย
ท่าเรือองค์พระสมุทรเจดีย์จำนวน
5000 ราย
ท่าเรือวิบูลย์ศรีจำนวน
1516 ราย และท่าเรือพระสมุทรเจดีย์
จำนวน
1585 ราย รวมผู้ใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 13701 ราย ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำ เหตุการณ์ปกติ

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: