สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Connection – Oriented Integrated Transport System Management”

วันที่
24
ตุลาคม 2562 ตามที่นายทวีชัย โชคสมุทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
7 มอบหมายให้นายวิษณุ สุราวุธ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“Connection
– Oriented Integrated Transport System Management” ณ มหาวิทยาลัย Dalian
Maritime สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปรายงานระหว่างวัน 22-24 ตุลาคม 2562 ขอสรุปรายงานในเบื้องต้น ดังนี้ 

   1.
การประชุมครั้งนี้กล่าวถึงภาพรวม
การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาใช้ในท่าเทียบเรือรวมถึงด้าน
Logistics โดยระบบ ชื่อว่า AGV เป็นระบบ sensor ควบคุมเครื่องจักร ทุกอย่าง ในท่าเทียบเรือ เช่น รถบรรทุกที่รับตู้
คอนเทนเนอร์ โดยปราศจากคนขับ ซึ่งในระบบใช้ตัว
sensor ในการจับทิศทาง การหลบ
สิ่งกีดขวางจนถึงการส่งสินค้าตาม
Plan ได้อย่างถูกต้อง
โดยท่าเทียบเรือเชื่อมโยงกับทางรถไฟ ในหลายสาย ในด้าน
Transport
มีการกระจายสินค้าไปยังมือผู้รับสินค้าหรือโรงงานได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ลดการติดขัดด้านจราจร ลดต้นทุน
ทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้าน
Supply chain อย่างมาก 

   2.
ทางด้านเเม่น้ำโขง กล่าวถึง การร่วมพัฒนาในด้านต่าง ๆ
กับประเทศในลุ่มเเม่น้ำโขง ไม่ว่า จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สภาพเเวดล้อม
ด้านความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นต้น เพื่อร่วมการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน ร่วมถึงการเเก้ไขปัญหาในด้านต่าง

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin