สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ตรวจสอบการลักลอบดูดทราย และตรวจวัดควันดำเรือโดยสาร

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายวินัย  ช่างชำนาญหล่อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม
มอบหมายให้นายชลิต วงษ์ตีบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และนายสุรศักดิ์ ผาลี
ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง เข้าร่วมกับ คณะ กอ.รมน. จ.นครพนม ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายก่อนกำหนดในแม่น้ำโขง
ในพื้นที่อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวไม่พบผู้ลักลอบดูดทราย 
นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้นายประกฤติ วิชัย ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้นายประกฤติ วิชัย ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
ตรวจวัดควันดำเรือโดยสารทุกลำที่ใช้โดยสารข้ามฟากแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม
ท่าเรือเมืองท่าแขก
สปป.ลาว เรือตรวจการณ์เจ้าท่า
286 และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 295
และรถยนต์สำนักงานฯ ตามสั่งการท่านรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละออง (
PM
2.5) ที่สูงเกินมาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน
รวมทั้งสอดคล้องตามนโยบาย บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารและท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนครพนม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เรือ และรถยนต์
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้หมั่นตรวจสอบ สภาพเครื่องยนต์
กรองอากาศ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เป็นประจำตามรอบเวลาที่กำหนดให้ความรู้กับคนประจำเรือ เจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์
เพื่อลดการปล่อยควันดำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็ก (
PM 2.5)
จากการตรวจวัดควันดำ และสภาพเครื่องยนต์เรือโดยสาร เรือตรวจการณ์เจ้าท่า
และรถยนต์สำนักงานฯ อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน
 ทุกลำที่ใช้โดยสารข้ามฟากแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม
ท่าเรือเมืองท่าแขก
สปป.ลาว เรือตรวจการณ์เจ้าท่า
286 และเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 295
และรถยนต์สำนักงานฯ ตามสั่งการท่านรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละออง (
PM
2.5) ที่สูงเกินมาตรฐานอาจส่งผลกระทบต่อ สุขภาพของประชาชน
รวมทั้งสอดคล้องตามนโยบาย บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารและท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนครพนม
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เรือ และรถยนต์
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้หมั่นตรวจสอบ สภาพเครื่องยนต์
กรองอากาศ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เป็นประจำตามรอบเวลาที่กำหนดให้ความรู้กับคนประจำเรือ เจ้าหน้าที่เรือตรวจการณ์
เพื่อลดการปล่อยควันดำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดเล็ก (
PM 2.5)
จากการตรวจวัดควันดำ และสภาพเครื่องยนต์เรือโดยสาร เรือตรวจการณ์เจ้าท่า
และรถยนต์สำนักงานฯ อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงาน

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: