สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูลมอบหมายงานทะเบียน
และงานตรวจเรือพร้อมเจ้าหน้าที่ออกหน่วยทะเบียนเรือเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
เจ้าของเรือ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือประจำปีในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 10

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin