สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ตรวจสอบการปล่อยควันดำเครื่องยนต์เรือของเรือโดยสารสาธารณะ

วันที่
25 ตุลาคม 2562 นายอำนาจ
สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ
มอบหมายให้นางสาวทิพย์สิตา สุทธิรัชต์เจริญ นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ
ตรวจบูรณาการร่วมกับขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ
ในการตรวจสอบการปล่อยควันดำเครื่องยนต์เรือของเรือโดยสารสาธารณะ จำนวน
2 ลำ ของบริษัท สมุทรทิพย์ จำกัด
เพื่อลดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน
2.5 ไมครอน (PM2.5)
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ
และหมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ กรองอากาศ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ตามรอบเวลาที่กำหนด ตลอดจนให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่
และการลดการเร่งเครื่องยนต์เรือ ผลการตรวจสอบเรือจำนวน
2 ลำดังกล่าว
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin