สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร ตรวจสอบเรือโดยสารท่าเทียบเรือลมพระยา

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายคำรณ อินทร์จันทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร มอบหมายให้ นางสาวพรหมภรณ์ ทองคละ
นักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานตรวจการขนส่งทางน้ำ
ตรวจสอบเรือโดยสารท่าเทียบเรือลมพระยา
โดยตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ และตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์
พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ
ให้หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ กรองอากาศ
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามรอบเวลาที่กำหนด
พร้อมทั้งให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในการลดการเร่งเครื่องยนต์ อันเป็นสาเหตุของการปล่อยควันดำ
เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง ในอากาศที่มีขนาดเล็ก
(
PM2.5) จากการตรวจสอบสภาพเรือจำนวน
1 ลำ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin