สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล

   วันที่ 18 ตุลาคม 2562
นายวินัย หมื่นสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง
มอบหมายนางอุไร แสนอินทร์ และเจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
โดยการร่วมเก็บขยะ     ทำความสะอาด
บริเวณสำนักสงฆ์หว้าทอง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยนายอำเภอกันตัง เป็นประธาน 

วันที่:18 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin