สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณคลองเหมืองใหม่

  วันที่ 18 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
โดยนายมานพ เหลืองอ่อน เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ และ นายชณัทพัฒน์ นรนายา
นิติกรปฏิบัติการ
ได้ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณคลองเหมืองใหม่ หมู่
3
ร่วมกับปลัดอำเภออัมพวา ปลัด อบต.เหมืองใหม่พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ติดตาม
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่ปรากฏแนวเขตแน่ชัด
และไม่พบเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ทางอบต.เหมืองใหม่รับประสานกับเจ้าของที่ดิน
เพื่อนำเอกสารหลักฐานยืนยันแนวเขตที่ดินมาแสดง และจะประสานมายัง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ร่วมตรวจสอบอีครั้งหนึ่ง

วันที่:18 ตุลาคม 2562

เข้าชม:55

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin