สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ร่วมภารกิจการจัดกิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 18 ต.ค. 62 นาวาโท
รัชตะ ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ได้เข้าร่วมภารกิจการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
ทำความสะอาดลำน้ำคูคลอง จังหวัดอ่าทอง ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าสุทธาวาส
ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

วันที่:18 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 12

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin