สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวสมุทรสาคร “โดยสารเรือแทนรถ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5”

       วันที่ 11
ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครได้นำแผ่นประชาสัมพันธ์
เพื่อเชิญชวนให้ชาวสมุทรสาคร “โดยสารเรือแทนรถ เพื่อลดฝุ่น
PM
2.5″ ไปติดที่ท่าเรือโดยสารข้ามฟาก ท่ามหาชัย
และท่าฉลอม
ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่ได้สั่งการให้แต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม
เร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ค่าฝุ่นละออง
PM
2.5 เกินมาตรฐาน

วันที่:11 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin