สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรและเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ “กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชาวประมง ภาคสมัครใจ

       วันที่ 11
ตุลาคม 2562
นายกรกฤธ ฉัตรวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้นางศิริวรรณ เกตุแสง
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
ร่วมเป็นวิทยากรและเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชาวประมง
ภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และการประกันภัย พรบ.รถภาคบังคับ
ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค
8
(สุราษฎร์ธานี) โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงาน
โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
ได้ให้ความรู้ในหัวข้อการจดทะเบียนเรือ
ให้กับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเรือประมงพื้นบ้าน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม.
และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี จำนวน
150 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัย
และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างเหมาะสม
ณ ศาลาธนาคารปูม้า บ้านหาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลวัง
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

วันที่:11 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin