สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล กรมเจ้าท่า ออกตรวจตรา ป้องปราม รองรับยกระดับความปลอดภัยทางทะเล

       วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 -12.00 น. นายหิรัญวัตติ์
สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล พร้อมด้วย
นายพชร เผ่าพานิชย์
  เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตรา ป้องปราม รองรับยกระดับความปลอดภัยทางทะเล
ในจังหวัดสตูล

ณ ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมเน้นย้ำ กำชับ และตรวจสอบด้านเอกสารประจำเรือ
เอกสารคนประจำเรือ ประกันภัยคนโดยสาร เสื้อชูชีพ  รวมทั้งเรื่องมลพิษควันดำจากเรือขนถ่ายสินค้า
การลดมลพิษจากกิจกรรมขนส่งสินค้า
การปิดคลุมผ้าใบสิ่งของในเรือ ลดฝุ่นละอองทั้งนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เริ่มใช้มาตรการด้านระบบตรวจสอบ ควบคุม กำกับ
สถานะบุคคล นักท่องเที่ยวด้วยกล้อง cctv  แสกนเอกสาร บัตรประชาชน พาสปอร์ต เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกัน
ในเทศกาลท่องเที่ยวเปิดเกาะในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
นี้

วันที่:11 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: