สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า

วันที่ 7 ตุลาคม 2562
นายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่)
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า
ตามหนังสือเชิญประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
เพื่อเตรียมความพร้อมในห้วงวันที่
14-19 ตุลาคม 2562 ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จะลงตรวจติดตามและรับทราบผลการดำเนินการพัฒนาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

………………………..

เนื้อหา ภาพข่าว
โพสโดย
: สุชานันท์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า

โทร.02-2331311 ต่อ
280 หรือ 285

 

 

วันที่:07 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin