สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเกาะสมุยประชุมเรื่องกรณีปัญหาซากเรือจอดเกยหาด กีดขวางทางเรือ

ตามที่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติร้องเรียนผ่านสื่อโซเซียลมีเดียเกี่ยวกับซากเรือจอดเกยหาด
หรือตะแคงคว่ำและจม กีดขวางการเดินเรือและเรือประมงเป็นของกลางปล่อยทิ้งไว้ในทะเลเป็นเวลานานอาจเกิดอันตรายต่อการเดินเรือและบดบังทัศนียภาพ
การท่องเที่ยวเกาะสมุย ทาง ในวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
4 เกาะสมุย จึงได้มีหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการในเรื่องดังกล่าว
เนื่องจากเรือดังกล่าวเป็นเรือของกลางของทางสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย
บางลำคดีสิ้นสุด บางลำอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมาย
โดยมติที่ประชุม มีดังนี้

1.
ตำรวจดำเนินการตั้งคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินการสำรวจเรือที่จมทั้งหมด

2.ตำรวจตั้งคณะกรรมการประเมินราคาฯ

3.
ตำรวจตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาด

4.
และดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่างๆต่อไป

5.มติที่ประชุมจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1เดือน

6.
ทางสำนักงานเจ้าท่าสาขา เกาะสมุยได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ
บริเวณที่เรือจมตามจุดต่างๆให้ชาวเรือโปรดระมัดระวังในความปลอดภัยในการเดินเรือฯ

7.
ทางสำนักงานเจ้าท่า สาขาเกาะสมุย จะดำเนินการจัดทำเครื่องหมายแสดง(ทุ่น)บริเวณเรือคว่ำและจมน้ำต่อไป

วันที่:07 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin