สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเรือเจ้าท่าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

วันที่
7
ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.นาวาโทรัชตะ
ผกาฟุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม “พายเรือเพื่อเจ้าพระยา”
โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ
อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

เวลา 09.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการนักพายเรือและจิตอาสาถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
โดยดำเนินการเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงสมุทรปราการ ในการนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนเรือเจ้าท่าร่วมอำนวยความสะดวกในกิจกรรมครั้งนี้

ตั้งแต่วันที่
5-8 ตุลาคม 2562

 

วันที่:07 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: