สำนักงานเจ้าท่าสาขานครปฐม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุมเรือ

วันที่
24 ตุลาคม 2562 นายมาโนช
สรังษี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าสาขานครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุมเรือเพื่อการท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกที่ยังยืน
ณ วัดโชติการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเดินเรือ การใช้เครื่องยนต์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
รวมทั้งให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ ตาม พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ
โดยการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดระดับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำของเรือโดยสารในคลองดำเนินสะดวก
มีผู้เข้ารับการอบรม
196 คน ผลการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ และเจ้าของท่าเรือให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

วันที่:25 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin