สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกแม่น้ำปิง ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ณ ลานเอนกประสงค์ บ้านคลองคาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

 สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ จัดประชุมประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกแม่น้ำปิง ต.บึงเสนาท อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ณ ลานเอนกประสงค์ บ้านคลองคาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น มีความเห็นด้วย 100 % กับการปฏิบัติงาน ใช้เรือเจ้าท่า ข.9, เรือเจ้าท่า 29 เป็นเครื่องจักรปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง และปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแม่น้ำให้สวยงาม

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin