หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าชม:

Post View : 510

ข้อมูลโดย: HR Marine Dept.